Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Tanıtım 

 

TARİHÇE

 

Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, Niksar Meslek Yüksekokulu’ndan ayrılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.09.2010 tarih ve B.30.0.0.EÖB.0.00.00.03-06.02-4802 sayılı yazısı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 23.09.2010 tarihli kararı ile ara insan gücü açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı düşünülerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

 

Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 819.064 m2 kampüs alanında 89.460 m2 lik çevrili alan ile 4.150 m2 lik kapalı alanı Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile ortak kullanarak Eğitim-Öğretimini sürdürmektedir.

 

Meslek Yüksekokulumuzda toplam 5 bölümde 5 adet I. Öğretim Programı bulunmaktadır.

 

MİSYON

 

Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, kendisine, ülkesine ve insanlığa hizmet eden çağdaş bilimsel anlayış içinde, araştırıcı, üreten, uzmanlık alanlarında ülke sorunlarına çözümler bulabilen, evrensel bilim ve etik kurallara saygılı, genç ve dinamik meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Ayrıca, mevcut durum analiz bilgilerini iyimser bir şekilde yorumlayarak; yeterli olarak ifade edilen imkanları daha da geliştirmek, eksik görülen unsurları imkanlar ölçüsünde gidermek, devam eden iyileştirme çalışmalarının sıkı takipçisi olmak ve böylece temel amacımız olan huzurlu bir ortamda çağdaş ve kaliteli bir eğitimi öğrencilerimize sunmaktır.

 

VİZYON

 

Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araştırmalar ile Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmaktır.

 

Ayrıca, fiziksel mekan geliştirme ve eklentileri ile öğretim elemanı ihtiyaçlarının da giderilmesine paralel olarak elde edilecek olan sürekli bir gelişme sonucu ülke ve bölge de gerekli görülen çağdaş teknoloji ve bilgilerle donatılmış yeni programların açılmasına katkı sağlamaktır.

 

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.