Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretmek, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak.


Vizyonumuz

Eğitim, araştırma ve uygulamada ülkemizde önde gelen ve uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak.


Temel Değerler

1. Yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışı
2. Öğrenci ve çalışan odaklı etkin bir eğitim, mezunlarının yüksek memnuniyeti
3. Etik değerlere ve akademik ilkelere bağlılık
4. Akademik özgürlük
5. Adalet, liyakat ve şeffaflık
6. Ulusal değerler
7. Bilimsellik
8. Katılımcılık
9. Kurumsal kültürü benimsemiş bir anlayış
10. Küresel sorunlara karşı duyarlı, çözüm için katkı sağlamaya isteklilik

Çengelli Mahallesi Gazze Bulvarı No:20 60600 Niksar / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.