Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
  • Tanıtım

Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Mülkiyet Koruma ve Güvenlik alanında sektöründe görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektir. Mülkiyet koruma ve güvenlik alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Meslek Elemanı adayının kamu ve özel sektörde mesleğini gerçekleştirebilmesi için tam kaliteyi sağlar. Güvenlik. Programın bir diğer amacı da endüstriyel alanda iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmelerini sağlamaktır.

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Mülkiyet Koruma ve Güvenlik ” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Çengelli Mahallesi Gazze Bulvarı No:20 60600 Niksar / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.