Ormancılık Bölümü

  • Ormancılık Bölümü
  • Tanıtım

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Hakkında

Ormancılık Bölümü ve bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2011 yılında açılmış ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Bölümünüzde şu an Ormancılık ve Orman Ürünleri programında I. Öğretiminde 30 kontenjan mevcuttur. 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı; ağaç, ağaçlandırma, orman, orman işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, orman ekosistemleri, anakaya ve toprak özellikleri, harita bilgisi, botanik, zooloji, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman amenajmanı, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, odun dışı orman ürünleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretimi konularında önlisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. Ayrıca programın 2. Sınıfında ormancılık uygulama dersleri ile saha ve arazi çalışmaları yapılmaktadır. Program Tokat’ın Niksar ilçesinde olup zengin orman kaynakları açısından ormancılık eğitimine uygundur. 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir. Ayrıca eğitim süresi içinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra birimlerinde veya özel orman endüstri fabrikalarında veya özel ormancılık bürolarında 30 iş günü staj yapılması gerekir.

Programda ormancılık sektöründe istihdam edilecek kendi bilgilerini uygulama ile eşleştirebilme yeteneğine sahip orman teknikerleri yetiştirilmektedir.

Programın Misyonu

T.C.Devletinin anayasal kurallarına bağlı çağdaş demokratik bir üniversite amaçları doğrultusunda; ulusal/uluslar arası kurum ve kuruluşlara teknik eleman ihtiyaçlarını karşılayan, yönetici ve araştırmacı rolleri üstlenebilme, iyi iletişim kurma, orman ekosistemlerine yönelik eleştirisel düşünme, sorunları anında saptama ve kararlar verebilme, yeni bilimleri öğrenmeye ve buna bağlı kendini geliştiren niteliklere sahip, insani ve ahlaki değerleri her yerde iyi kullanabilen meslek erbabı yetiştirmek Ormancılık ve Orman Ürünleri Programının temel misyonudur.

Programın Vizyonu

 Çağın teknolojik bilgi ve gereklilikleriyle donanmış, kendine güveni tam eleman yetiştiren güvenilir, saygın ve ulusal düzeyde tercih edilen bir bölüm olmak temel vizyonumuzdur.

İstihdam Olanakları

Orman ve Orman Ürünleri Programı, ormancılık sektörüne (kamu veya özel) uygulayıcı personel yetiştirmek amacıyla planlanmış bir programdır. 

Mezunlar; genellikle kamu sektöründe; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Bölge Müdürlükleri, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü vb. kurumlarda çeşitli branşlarda istihdam edilmektedirler. 

Özel sektörde; Türkiye’de gelişen bir sektör olan orman ürünleri endüstrisi fabrikalarında (Yongalevha, Liflevha, Mobilya, Kereste, Odun dışı orman ürünleri, vb.), özel ormancılık bürolarında, özel fidanlıklarda ve diğer özel kuruluşlarda teknik personel olarak istihdam olanakları vardır.

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre, ormancılık ve orman ürünleri tabanlı projelerde görev alabilirler.

Orman ve Orman Ürünleri Programını tercih edecek adayların matematik-fen konularına ilgi duyan, sosyal ilişkilere yatkın, mücadeleci ve doğayı ve açık arazide çalışmayı seven nitelikte olması gerekir. 

Meslekte ilerleme:

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından mezun olacak öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Orman Fakültelerindeki, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerine ve Teknoloji Fakültelerindeki, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yaparak mezun olduktan sonra Mühendis unvanını elde etme hakkına sahiptirler.


Çengelli Mahallesi Gazze Bulvarı No:20 60600 Niksar / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.